Aanvraagformulier incidentele opvang en compensatie-uren

Incidentele opvang: extra opvang die wordt aangevraagd naast de vaste opvangdagen, of opvang voor kinderen die af en toe van de kinderopvang gebruik willen maken. Incidentele opvang is alleen mogelijk op niet benutte vrije kindplaatsen. Een incidentele dag kan maximaal 6 weken van te voren worden aangevraagd. Overige bepalingen omtrent incidentele opvang staan vermeld in ons beleid incidentele opvang.

Compensatie-uren: extra opvang die kan worden aangevraagd indien kinderen vanwege vakantie niet op de kinderopvang zijn geweest. Compensatie-uren kunnen worden opgebouwd als ouders minimaal 2 maanden van te voren de vakantie doorgeven. De aanvraag voor het inzetten van compensatie-uren kan maximaal 4 weken voorafgaand aan de aanvraagdatum ingediend worden. Overige bepalingen omtrent compensatie-uren staan vermeld in ons beleid compensatie-uren. De pedagogisch medewerker beslist of plaatsing mogelijk is.

Incidentele opvang en compensatie-uren

*) Verplicht invullen