“Opvang in vertrouwde handen”

  • KDV Klein Duimpje
  • KDV - Klein Steijntje
  • BSO Klein Kroost
  • BSO Klein turfje

Kinderdagverblijf - KDV

 Wij bieden kinderen de zorg en aandacht waaraan ze behoefte hebben. Zo voelen ze zich veilig en vertrouwd. Spelen doen we in een gezellige, huiselijke omgeving samen met vriendjes en vriendinnetjes.  Even alleen spelen kan natuurlijk ook!

Meer informatie over onze kinderdagverblijven, vindt u in ons informatieboekje.

Vaste groepen

Structuur biedt veiligheid en vertrouwen. Kinderen spelen in een vaste groep met vaste medewerkers en een vast programma, dat we steeds weer anders invullen. Zo is geen dag hetzelfde. Wij bieden kinderen de ruimte om te ontdekken en te oefenen. Kinderen kunnen zelf kiezen; fietsen, wandelen, ravotten, puzzelen, bouwen of meedoen aan een activiteit: boekje lezen, kringspelletjes, zingen, knutselen en nog veel meer!

Leren van elkaar

Op onze groepen spelen kinderen van verschillende leeftijden, ze leren van elkaar. Door goed naar de kinderen te luisteren en te kijken weten de pedagogisch medewerkers wat voor ieder kind van belang is. Met gevarieerde activiteiten en tijdens de dagelijkse verzorging stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen. Met het Vroeg- en Voorschoolse Educatie programma Peuterpraat worden peuters op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Klik hier voor meer informatie over VVE.

Schrijf vrijblijvend in

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag? Zie voor meer informatie de toeslagtabel voor 2020 en 2021.

Tarieven

€ 8,36

Hele dagopvang KDV (per uur)

Volledige tarieven

€ 9,21

Halve dagopvang KDV (per uur)

Volledige tarieven

Locaties

KDV Klein Dumpje
Viergang 1
2441 DT Nieuwveen
088 967 62 22

KDV Klein Steintje
Langeraarseweg 86
2461 CL Langeraar
06 336 633 02

KDV Klein Kroost
Meester Jonkerpad 5
2461 BS Ter Aar
0172 759 75 81

Plaatsingsbeleid

Om de vraag, de inschrijving en de plaatsing van kinderen helder, eenduidig en volgens de gemaakte afspraken toe te kunnen passen, is een plaatsingsbeleid opgesteld. Het plaatsingsbeleid is opgenomen in ons informatieboekje