De KDV tarieven van SKL

Per 1 januari 2022 zijn de tarieven als volgt vastgesteld;

Dagopvang
Dit betreft opvang gedurende vaste overeengekomen dagen in de week, gedurende 52 weken per jaar. De uurprijs voor vaste dagopvang bedraagt:
€8,44

Halve dagopvang
Dit betreft opvang gedurende vaste overeengekomen halve dagen in de week, gedurende 52 weken per jaar. De uurprijs voor vaste dagopvang bedraagt: €9,49

Incidentele opvang
De uurprijs voor incidentele opvang bedraagt: €9,65

Verlenging van een dagdeel
De uurprijs voor verlenging van een dagdeel tussen 7.00 uur en 18.00 uur bedraagt: €9,65

Jaarprijs
De jaarprijs voor 1 dag vaste opvang bedraagt: €4.827,68
De jaarprijs voor 1 dagdeel vaste opvang bedraagt: €2.714,14

Kinderopvangtoeslag?

De Wet Kinderopvang regelt dat de overheid, de werknemers en de werkgevers gezamenlijk de kosten voor de kinderopvang dragen. De belastingdienst draagt zorg voor de kinderopvangtoeslag, waarin zowel de bijdrage van de werkgever als de bijdrage van de belastingdienst is opgenomen. Deze kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. De ouders/verzorgers dienen de kinderopvangtoeslag zelf aan te vragen bij de belastingdienst. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u lezen in ons informatieboekje in het gedeelte van de algemene gegevens.

Websites m.b.t. kinderopvangtoeslag zijn: www.toeslagen.nl, 

Neem contact op

*) Verplicht invullen