Informatie over het coronavirus

12 maart 2020 - Momenteel is het coronavirus volop in het nieuws. Graag informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan. Wij volgen de instructies en adviezen van het RIVM, staan in contact met de GGD en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Mag mijn kind naar de opvang komen? 
Als uw kind geen klachten heeft, dan is thuishouden of weren van kinderen op de kinderopvang niet nodig. U dient uw kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD indien uw kind koorts heeft met luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking  én in een risicogebied is geweest  óf de afgelopen twee weken in contact is geweest met een patiënt met het coronavirus. 

U bent er als ouder verantwoordelijk voor om een besmetting te melden bij de GGD of de huisarts en instructies van de GGD op te volgen.  

Besmetting en verspreiding voorkomen 
We hebben onze medewerkers gevraagd extra alert te zijn op het naleven van de geldende hygiënerichtlijnen. Zij bespreken deze ook met de (oudere) kinderen.  

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn: 

  • was handen regelmatig 
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
  • gebruik papieren (zak)doekjes