• KDV Klein Duimpje
  • KDV - Klein Steijntje
  • BSO Klein Kroost
  • BSO Klein turfje

Meld je aan voor de oudercommissie

SKL ziet ouders als partners. Wij vinden het belangrijk om te weten er leeft op het gebied van kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Hiervoor is de oudercommissie opgericht. Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden!

Waarom?

Het doel van een oudercommissie is om samen met SKL de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren. Daarnaast is de oudercommissie een belangrijke schakel tussen ouders en het team van SKL. Als lid van de oudercommissie heb je inspraak en dus invloed op verschillende aspecten binnen de opvang van jouw kind.

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Dit gebeurt tijdens vergaderingen die minimaal 4 keer per jaar plaatsvinden.

Ook onderhoudt de oudercommissie contact met ouders van de locatie die ze vertegenwoordigen en de organisatie.  

Meer weten over de taken van de oudercommissie?

Deze zijn officieel vastgelegd in een regelement .

Wie?

De oudercommissie is bestemd voor iedere ouder met een kind op het kinderdagverblijf, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang van SKL. We proberen de oudercommissie samen te stellen met een zo evenredig mogelijke oudervertegenwoordiging van verschillende groepen en SKL-locaties.

Veel adviesaanvragen gaan in op een bepaalde situatie op een locatie (bijvoorbeeld uitbreidingsplannen). We proberen daarom minimaal 2 ouders per locatie te werven voor de oudercommissie. Zij hebben korte contactlijnen met het locatiehoofd.

Soms is de adviesaanvraag overkoepelend voor heel SKL (bijvoorbeeld beleidsstukken of de kinderopvangtarieven voor volgend jaar). Deze onderwerpen bespreken we tijdens een overkoepelend overleg (een centrale oudercommissie) waarin van iedere locatie één ouder is vertegenwoordigd.

Wil je nog meer weten over de oudercommissies?

Bekijk dan de informatie op de website van BOINK 

Enthousiast geworden?

Fijn, want we hechten veel waarde aan de mening van de ouders. Aanmelden kan via dit formulier