Nieuws

1 oktober 2019
M.i.v. 1 oktober 2019 kunt u uw kind(eren) inschrijven voor opvang bij SKL middels de digitale inschrijfportal. De inschrijfformulieren komen hiermee te vervallen. Onder het tabje "formulieren" op de website, treft u de link die u nodig heeft om in te kunnen schrijven.

Lees verder »

1 juli 2019
Wij zijn blij met het certificaat van de geschillencommissie i.v.m. een klachtenvrij 2018. Het klachteverslag is in te zien op het inloggedeelte van onze website.

Lees verder »

23 mei 2019
Woensdag heeft ABN AMRO in haar zogenoemde ‘insights’ een analyse gepubliceerd, waaruit het beeld ontstaat dat kinderopvang dusdanig duur is dat sommige ouders de arbeidsmarkt zelfs zouden verlaten. Bureau Buitenhek toont met cijfers aan dat dit beeld gecorrigeerd moet worden. Dalende

Lees verder »